Služby Jáchymov, spol. s r.o.

Máte připomínku k technickým službám v Jáchymově na Karlovarsku? Obraťte se na firmu Služby Jáchymov, spol. s r.o.

Technické služby různého druhu

Služby Jáchymov, spol. s r.o. zajišťují technické služby v karlovarském okrese. Mezi jejich činnosti patří sekání trávy a její odvoz, řezání dřevin a likvidace štěpkováním. Dále provádí zemní práce bagrem Komatsu, nakladačem Bobcat a poskytují další související služby.

Kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.

SBĚRNÝ DVŮR JÁCHYMOV - DŮLEŽITÉ INFORMACE

Sběrný dvůr slouží především potřebám občanů města/poplatníkům dle Obecně závazné vyhlášky města č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Vyjmenované odpady mohou občané města/poplatníci předat do SD po fyzickém ztotožnění:

  • Předložení OP s uvedením trvalého pobytu v Jáchymově
  • Předložení OP + platné podnájemní smlouvy v Jáchymově
  • Předložení OP + doklad o zaplacení místního poplatku v Jáchymově za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na daný rok (příjmový doklad, bankovní výpis)

Zpoplatněným odpadem je:

Stavební odpad neobsahující nebezpečné látky, vyprodukovaný při drobných stavebních činnostech občanů města/poplatníků.


uvedená cena je včetně DPH

  • Z technických důvodů je nutné některé odpady, např. objemné odpady, odevzdávat ve stavu, který umožní jejich „ruční“ zvážení na můstkové váze, tzn. nelze vážit odpad v dopravním prostředku.

  • Odpad musí být řádně roztříděn a umožňuje-li to jeho povaha, musí být rozebrán na menší kusy (rozložené skříně aj.) a zbavený nepovolených příměsí. Stavební odpad pak odevzdávat rovněž v obalech (např. v pytlích), které umožní ruční vážení.

Provozní doba Služeb Jáchymov

Po-Pá 6:30-11:00 – 11:30-15:00


PŘÍLOHY:

PŘEBÍRANÉ ODPADY VE SBĚRNÉM DVOŘE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODKLÁDÁNÍ ODPADU VE SBĚRNÉM DVOŘE

www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz